Nieuws van de beurs


Veiligheid voorop
DNV GL

DNV presenteert de bevindingen van het onlangs voltooide Battery Safety Joint Development Project, met inbegrip van technische antwoorden op moeilijke vragen vanuit de industrie over brandbestrijding, ventilatie en aspecten van belangrijk risicobeheer, plus een technisch-wetenschappelijke basis voor de ontwikkeling van regels. Vertegenwoordigers van DNV zullen bespreken hoe deze kennis kan worden gebruikt voor de ondersteuning van projecten van bezoekers, en hoe het bedrijf het gebruik en de invoering van accutechnologie in de scheepvaartsector kan faciliteren, inclusief technologiekeuzes, haalbaarheidsstudies, levensduur- en verslechteringsanalyse van accu's, alsmede risicobeoordeling.

Stand E6025

Terug naar Nieuws


Toekomstige beurs: Electric & Hybrid Marine World Expo 2021, Juin 22, 23, 24, 2021, RAI Amsterdam, Nederland