Exposant Nieuwsberichten


ABB en SINTEF testen brandstofcellen voor mogelijke hoofdvoortstuwing

ABB en SINTEF Ocean doen onderzoek om de haalbaarheid van brandstofcellen als energiebron voor de hoofdvoortstuwing van schepen te testen. Met het project hoopt men de antwoorden te vinden die nodig zijn om brandstofceltechnologie op te schalen om vermogen te leveren op commerciële en passagiersschepen.

De testmethodologie die op het laboratorium van SINTEF Ocean in Trondheim zal worden ontwikkeld maakt gebruik van twee brandstofcellen van 30 kW in een configuratie die de werking en besturing van een compleet maritiem vermogenssysteem modelleert in een voortstuwingsinstallatie op megawatt-schaal. De eigen software van ABB samen met de scheepssimulatorcapaciteiten van SINTEF Ocean bootsen verschillende belastingsprofielen en diesel-/accu-/brandstofcelcombinaties na en spelen deze terug af, waarbij tests plaatsvinden in een laboratoriumomgeving op verkleinde schaal.

De proeven onderzoeken meer dan alleen de technische aspecten van het opschalen en geoptimaliseerde brandstofcel/accu-combinaties. “SINTEF verzorgt de waterstoftoevoer en infrastructuur, terwijl de beschikking over een testlab ABB en SINTEF Ocean de mogelijkheid biedt om de interne competentie voor integratie, besturing en veiligheid van brandstofceltechnologie in scheepstoepassingen te vergroten,” aldus Anders Valland, onderzoeksmanager voor maritieme energiesystemen bij SINTEF Ocean.

“Brandstofceltechnologie maakt een snelle ontwikkeling door,” voegde Jostein Bogen, productmanager voor energieopslag en brandstofcellen bij ABB Marine & Ports, eraan toe. “Deze proeven creëren naar verwachting het platform voor brandstofcellen waarop kan worden voortgebouwd, zodat ze in de maritieme sector een positie kunnen innemen die concurreert met fossiele brandstoffen. In plaats van dat men aan boord van een schip voor verrassingen komt te staan, staan bij deze proeven het vaststellen van onbekende factoren en het vinden van oplossingen in een gecontroleerde omgeving centraal.”

Een andere hoofddoelstelling is om vast te stellen hoe het beheer van een brandstofcelinstallatie in combinatie met energieopslag kan worden verbeterd, en hoe de efficiëntie, betrouwbaarheid en levensduur van brandstofcel-stacks kan worden geoptimaliseerd. “We gaan op zoek naar definitieve en praktische oplossingen voor de ontwikkeling van brandstofceltechnologie voor de hoofdvoortstuwing,” aldus Kristoffer Dønnestad, R&D-engineer, ABB Marine & Ports. “Het onderzoek is niet alleen gericht op de stroom en behandeling van brandstof, maar ook op hoe een bunker-infrastructuur van een schip op waterstof eruit zou kunnen zien.”

- November 2018

Terug naar Nieuw