Exposant Nieuwsberichten


Onderzoekspartnerschap wil emissievrije schepen mogelijk maken

Een nieuw R&D-project van Rolls-Royce, Color Line, Norled en de Noorse Kustadministratie heeft een subsidie van US$ 705.000 ontvangen van de Onderzoeksraad van het Noorse ENERGIX-programma.Het 'Zero Emission Ferry'-project, dat drie verschillende maritieme werkomgevingen vertegenwoordigt, heeft als doel om een elektrisch systeem te ontwikkelen dat een efficiëntere vermogensoutput en stabielere werking verzekert, goedkoper te gebruiken en eenvoudiger te integreren is en een lagere milieu-impact heeft.De vier partners hebben alles in het werk gesteld om dat te realiseren door nieuwe manieren te zoeken om systemen voor energieopslag, energiebeheer, energiedistributie aan boord en opladen te combineren. Het werk is reeds aan de gang en Color line en Norled hebben specifieke doelstellingen met betrekking tot het resultaat.“We hebben ons als doel gesteld om de emissies van onze voertuigen en snelle ferry's geleidelijk aan te verlagen en zo uit te groeien tot de eerste 100 procent emissievrije Noorse operator,” verklaarde Lars Jacob Engelsen, deputy CEO van Norled. “We zijn al ver gevorderd met de elektrificering van onze korte ferryroutes maar wachten nog tot de technologie rijp genoeg is om ook onze langere routes te kunnen dekken.”“Dit project sluit perfect aan bij onze milieustrategie, waarbij de elektrificering van de vloot een belangrijke rol speelt,” bevestigt Johann Martinussen, superintendent automation and control bij Color Line. “We willen de energie aan boord efficiënter gebruiken, de werkingstijd voor onze machines aan boord beperken en een groter deel van onze energie uit groene onshore-bronnen halen in plaats van uit fossiele brandstoffen.”De Norwegian Coastal Administration Shipping Company was een van de eerste Noorse scheepseigenaren die accu's gebruikte aan boord. Zijn multifunctionele schip OV Bøkfjord is uitgerust met een hybridesysteem, er wordt momenteel een nieuw schip met een groter accupakket gebouwd en de organisatie heeft een optie op een derde schip van dit type.“Wereldwijd zijn er slechts enkele bedrijven die veel ervaring hebben met de elektrificering van schepen maar de vier partners in dit consortium behoren tot de absolute top,” aldus Trond Røren, CEO van de Norwegian Coastal Administration Shipping Company. “De Norwegian Coastal Administration heeft een ambitieuze milieustrategie. Onze nieuw gebouwde schepen, onze toekomstige schepen en onze deelname aan dit soort R&D-programma's dragen in ruime mate bij tot die strategie.”De marineafdeling van Rolls Royce is de technologiepartner van het consortium en zal de nodige financiën en mankracht aanleveren. Het doel bestaat erin om een systeem uit te werken dat commercieel aantrekkelijk is voor scheepseigenaren en tegelijk zo milieuvriendelijk mogelijk is.“Het hele systeem of de verschillende componenten ervan moeten kunnen worden ingezet voor korte routes van autoferry's en lange routes van cruiseferry's,” verklaarde Sigurd Øvrebø, algemeen manager product electric and power bij Rolls-Royce Marine. “Noorwegen heeft een aanzienlijke voorsprong op het gebied van milieuvriendelijke schepen en we zien dan ook een internationaal exportpotentieel voor dit soort systemen.”

- December 2017

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Electric & Hybrid Marine World Expo 2020, Juin 23, 24, 25, 2020, Hall 12 RAI Amsterdam, Nederland