Exposant Nieuwsberichten


NCE Maritime CleanTech wint financiering voor nieuwe test- en ontwikkelfaciliteit

NCE Maritime CleanTech, een Noorse bedrijvencluster en commerciële hub voor schone scheepsoplossingen, is bezig om voor de meer dan 80 aangesloten bedrijven een speerpuntcentrum te vestigen dat als een landelijke test- en innovatiefaciliteit voor de ontwikkeling van groenere en slimmere energietechnologieën zal fungeren.

Het Sustainable Maritime Norwegian Catapult Center (SMNCC) wordt gefinancierd door SIVA (de industriële ontwikkelingsmaatschappij van Noorwegen) en biedt spelers uit de industrie toegang tot faciliteiten waar zij duurzame energiesystemen zoals accu's, brandstofcellen en hybride technologieën kunnen testen en hulp kunnen krijgen met prototypen en proeven. De SMNCC biedt ook mogelijkheden om nieuwe technologieën te testen op operationele schepen die door Norled, Knutsen en Solstad zijn verstrekt.

The Switch Norway, een lid van NCE Maritime CleanTech en een van de grootste testcentra voor scheeps- en vermogenselektronica van Europa in particulier eigendom, heeft geholpen om het project van de grond te krijgen. Asbjørn Halsebakke, algemeen manager van het bedrijf, gelooft dat “toegang tot de fysieke infrastructuur voor ontwikkeling en innovatie van groot strategisch belang is voor ons concurrentievermogen en onze toekomstige waardecreatie in de scheepsvaartsector. Dit speerpuntcentrum wordt een belangrijke leerzone om ons te helpen om meer innovaties te creëren en de positie van Noorwegen als scheepvaartnatie te versterken.

NCE Maritime CleanTech wordt verantwoordelijk voor het bundelen van de relevante competenties en testfaciliteiten voor het samenwerkingsverband. “Het is onze ambitie dat we de meest complete testfaciliteiten creëren voor de ontwikkeling van duurzame energiesystemen,” aldus Hege Økland, CEO van NCE Maritime CleanTech. “Het centrum biedt ook een mogelijkheid om nieuwe technologieën en oplossingen te testen om het traject van concept tot marktintroductie te vereenvoudigen.”

De SMNCC, die de leden van NCE Maritime CleanTech ook zal helpen om in 2030 te voldoen aan de Noorse doelnorm om emissies met 40% te verlagen ten opzichte van de non-quota sector, is één van drie winnende inzendingen van in totaal 15 bedrijvenclusters die een aanvraag voor financiering van een nieuw speerpuntinitiatief bij SIVA hadden ingediend. De twee andere winnende speerpuntinitiatieven worden gesteund door Bergen Technology Transfer en ÅKP Blue Innovation Arena. De Noorse overheid heeft in 2018 een totaalbedrag van 15,5 miljoen USD toegezegd voor speerpuntcentra.

- July 2018

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Electric & Hybrid Marine World Expo 2020, Juin 23, 24, 25, 2020, Hall 12 RAI Amsterdam, Nederland