Exposant Nieuwsberichten


Nieuwe voorziening voor walenergie voor schepen geïntroduceerd

Schneider Electric heeft het eerste containerschip aangesloten op een elektrisch energiesysteem aan de wal bij de DP World Container Terminal in de haven van Vancouver.

In opdracht van de Vancouver Fraser Port Authority om een oplossing te ontwerpen die de broeikasgassen, luchtemissies en het geluidsoverlast van schepen die bij de Centerm Container Terminal zijn afgemeerd terug te dringen, ontwikkelde Schneider Electric Canada het Schneider Electric EcoStruxure Platform.

Afgemeerde schepen die het nieuwe platform gebruiken, kunnen hun dieselmotoren uitschakelen en in plaats daarvan via een plug-in elektrische stroomaansluiting op de wal van energie worden voorzien, om de luchtvervuiling te helpen verminderen. Het systeem, dat aan de geldende normen voldoet, is ontwikkeld en in bedrijf gesteld door Schneider Electric Canada en PBX Engineering uit Vancouver, en geïnstalleerd door Houle Electric.

Door aansluiting op de energievoorziening aan de wal komt een schip ook in aanmerking voor het EcoAction-programma van de Vancouver Fraser Port Authority, voor korting op havengelden en om kans te maken op erkenning met een Blue Circle Award.

“Als grootste en drukste haven van Canada moeten we de groeiende handel combineren met bescherming van ons milieu en respect voor de kwaliteit van leven van onze buren. Walenergie is slechts een van de manieren waarmee we de luchtkwaliteit verbeteren en de emissies van schepen verminderen,” aldus Tom Corsie, vicepresident vastgoed bij de Vancouver Fraser Port Authority. “Bij 60 uur gebruik van walenergie vermindert een groot containerschip zijn uitstoot van broeikasgassen naar verwachting met 95 ton en bespaart het 31 ton aan brandstof. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar biedt de handelssectoren in Brits Columbia ook de kans om van groeimogelijkheden te profiteren en onze concurrentiepositie in deze markt te handhaven.”

- January 2019

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Electric & Hybrid Marine World Expo 2020, Juin 23, 24, 25, 2020, Hall 12 RAI Amsterdam, Nederland