Exposant Nieuwsberichten


Wärtsilä verwelkomt wereldwijde scheepsovereenkomst om broeikasgassen terug te dringen

Wärtsilä heeft aangegeven groot voorstander te zijn van de overeenkomst die vorige week in Londen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor de scheepvaartindustrie werd gesloten om de uitstoot aan broeikasgassen in 2050 met 50% terug te brengen van het niveau in 2008.

“Deze lang verwachte overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de wereldwijde scheepvaart. Het is essentieel dat er een industriebreed framework wordt opgesteld voor het terugdringen van emissies. Dit geeft een duidelijk signaal af dat we met z'n allen moeten samenwerken om koolstofvrije scheepvaart te promoten”, volgens Jaakko Eskola, CEO van Wärtsilä. “De volgende extreem belangrijke stap is het bepalen van concrete reductiemaatregelen en het samen met de industrie en besluitvormende organen opstellen van een duidelijk actieplan.”

Wärtsilä legt grote nadruk op de inzet van technologie om de impact van schepen op het milieu in grote mate terug te dringen.

“Het moet benadrukt worden dat er niet één oplossing is voor decarbonisatie van de scheepvaartsector, die tegelijkertijd ook andere vervuilende stoffen beheerst. Een schone toekomst voor de scheepvaart moet gebaseerd zijn op een combinatie van verschillende technologieën en diverse oplossingen. Dit omvat schonere brandstoffen, efficiënte scheepsontwerpen, hybride voortstuwingstechnologieën en intelligente schepen”, voegt Eskola toe.

Wärtsilä denkt dat een grotere toepassing van LNG als brandstof voor de scheepvaart nodig is om de terugdringing van broeikasgassen te versnellen. De al geboekte vooruitgang in LNG-gerelateerde innovaties heeft het potentieel om emissies van broeikasgassen van schepen met wel 30% te verminderen. Met de ontwikkeling van nieuwe technologieën kunnen er potentieel nog grotere reducties worden bereikt.

Wärtsilä's smart visie op de scheepvaart, die in hoge mate gebruikmaakt van digitalisatie en connectiviteit, is gericht op verbetering van de algehele verbetering van bedrijfsmiddelen, beperking van de milieubelasting en verbetering van de veiligheid en betrouwbaarheid van maritiem vervoer.

“We moeten verder kijken dan alleen emissies van individuele schepen. Om werkelijk effectief te zijn, moeten we alles aanpakken dat betrokken is bij het vervoer van goederen en passagiers. Bij Wärtsilä hebben we een smart maritiem ecosysteem voor ogen, waarbij slimme schepen met optimale efficiency en minimale emissies tussen slimme havens varen”, concludeert Eskola. - April 2018

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Electric & Hybrid Marine World Expo 2020, Juin 23, 24, 25, 2020, Hall 12 RAI Amsterdam, Nederland