Exposant Nieuwsberichten


Europees Parlement stemt voor opheffing belastingbarrières voor walstroom voor schepen

De transportcommissie van het Europees Parlement heeft ervoor gestemd om belastingbarrières op te heffen ten behoeve van de overstap naar walstroom (oftewel OPS – Onshore Power Supply) voor schepen die in de haven zijn afgemeerd.

Volgens het rapport van Ertug met betrekking tot de introductie van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in de EU, op basis waarvan de transportcommissie had gestemd, heeft het belastingsysteem grote impact gehad op de prijsconcurrentie van alternatieve brandstoffen. Het rapport benadrukte dat de belastingverschillen voor walstroomvoorzieningen voor schepen moeten worden aangepakt.

Momenteel is elektriciteit die door scheepsbrandstof aan boord wordt opgewekt belastingvrij. Schepen die echter aan de kade zijn afgemeerd en op het walstroomsysteem zijn aangesloten, moeten de geldende belastingen over elektriciteit betalen. Volgens de European Sea Ports Organisation (ESPO) blijkt deze belastingheffing een grote barrière te zijn voor de overstap naar walstroom voor schepen en wordt dit vaak als reden aangevoerd waarom het geen sterke businesscase is.

In overeenstemming met de richtlijn Energiebelasting hebben Zweden, Duitsland en Denemarken toestemming gekregen voor een tijdelijke belastingverlaging voor walstroom voor schepen. Volgens de ESPO zou een permanente belastingvrijstelling voor het gebruik van walstroom voor de gehele EU ervoor zorgen dat OPS op gelijke voet staat met de elektriciteit die via belastingvrije scheepsbrandstof aan boord wordt opgewekt.

“Havens in Europa doen grote investeringen in de infrastructuur voor OPS,” vertelde de algemeen secretaresse van de ESPO, Isabelle Ryckbost. “Maar het gevolg van de belastingbarrières, die het voor schepen erg duur maken om op walstroom aan te sluiten, is dat OPS-installaties vaak onvoldoende worden benut. Een permanente belastingvrijstelling voor walstroom voor schepen aan de kade zou een groot nadeel van het gebruik van deze elektriciteit wegnemen en zou de overstap naar walstroom bevorderen. Vervolgens kunnen havens en gemeenschappen in de omringende regio profiteren van de milieuvoordelen die deze kostbare investeringen bieden.”

- September 2018

Terug naar Nieuw


Toekomstige beurs: Electric & Hybrid Marine World Expo 2020, Juin 23, 24, 25, 2020, Hall 12 RAI Amsterdam, Nederland